Up North

Up North is een interdisciplinair laboratorium waarin jonge noordelijke cultuurmakers in de urban- en popcultuur kunnen experimenteren en hun talenten kunnen ontwikkelen.

Bij Up North gaat het om een opzettelijke vermenging en onderlinge confrontatie van verschillende kunstvormen, zoals bijvoorbeeld muziek, dans, poëzie, spoken word, vormgeving, fotografie, film, multimedia, design, mode en theater. In de laboratoriumsetting worden de Noordelijke cultuurmakers uitgedaagd de samenwerking te zoeken met makers uit andere disciplines en het experiment aan te gaan, die uiteindelijk tot een werkelijke productie leidt.

Jonge, noordelijke cultuurmakers, op zoek naar vernieuwing en een discipline-overstijgende benadering, kunnen eens per jaar hun plannen indienen. Uit de ingediende ideeën en plannen worden per ronde drie concepten per provincie (Friesland, Groningen en Drenthe) geselecteerd, waaruit uiteindelijk één concept per provincie geselecteerd wordt om verder te bouwen tot een kleinschalige productie. De geselecteerde makers mogen vervolgens een professioneel team van medewerkers en begeleiders samenstellen waarmee ze hun idee kunnen realiseren, dit in samenwerking met de Popfabryk (Friesland), Urban House Groningen (Groningen) en Garage TDI (Drenthe).

Voor meer informatie over Up North kijk je op http://upnorth-lab.nl/.